APARAT RGAmed

Zadbaj o swoje zdrowie w naturalny sposób!Woda Życia

„Wtedy się wodę szanuje kiedy jej w studni zabraknie”Delfinoterapia

Co może wnieść delfinoterapia w życie człowieka?Profilaktyka zdrowia

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz..."

Strukturyzacja wody

Co to jest woda strukturyzowana?

Woda strukturyzowana występuje jakby w zamarzniętym stanie, tj. posiada strukturę quasikrystaliczną, (jak struktura lodu). Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych. Woda strukturyzowana znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu. Zwykła woda jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek. Molekuły organizmu nie są w stanie prawidłowo ulokować cząsteczek takiej wody między sobą, wskutek czego jest ona źle zatrzymywana w organizmie.

Potrzeba dopiero wydatkowania dużej ilości energii z organizmu, by nadać wodzie odpowiednią strukturę.

Czy w takim razie wolisz pić byle jaką wodę, o zniszczonej strukturze, która zmusi organizm do pracy i utraty energii życiowej, czy raczej wolałbyś podawać organizmowi gotową wodę metaboliczną, czyli wodę mającą własności oddawania energii podczas wchodzenia do organizmu (komórki)? Czy chciałbyś mieć taką wodę, by czuć się lepiej, by w Twoim organizmie zachodziły szybciej procesy naprawcze?

W oficjalnych testach jakości wody pitnej, strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek nieświadomości, ignorancji i arogancji. Jakość wody pitnej w Europie Środkowej i Zachodniej regulowana jest prawem poprzez zbiór właściwych rozporządzeń. Gwarantują one, że w wodzie - tym składniku nr 1 naszych organizmów i naszego pożywienia - nie będą się znajdowały zarodki bakterii, metale ciężkie, substancje chemiczne ilościach większych niż opracowane i zapisane normatywnie. Normy i przepisy pozostają spełnione. Jednak tak istotny fakt, że wewnętrzna struktura wody stanowi decydujący czynnik jakości, nie został włączony do uregulowań prawnych.Tym niemniej podejmowane są już starania, aby przynajmniej termin „struktura wody" przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej. Od pewnego czasu zagadnieniami struktury wody zajmuje się Komitet ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Woda strukturyzowana, zwłaszcza zawarta w żywych organizmach, cechuje się asymetrią. Każda asymetria stanowi źródło swobodnej energii. Przykładem takiej asymetrii są układy z różnicą potencjałów (np. przepływ wód z miejsca położonego wyżej do miejsca położonego niżej, przepływ elektronów między okładkami kondensatora, itp.). 

Woda ma pamięć, potwierdził to między innymi naukowiec Masaru Emoto. Potrafi jak na taśmie magnetofonowej zapisać informację, które na nią oddziałują. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ogrom negatywnych informacji, które wpływają na wodę, zanim ta dotrze do naszego kranu w kuchni (azbestowe rury, cmentarze, pola elektryczne i magnetyczne) możemy sobie uświadomić jaką INFORMACJĘ wprowadzamy do swojego organizmu.

 

Dlatego tak ważne jest picie wody z WYKASOWANĄ pamięcią !

 

Używaj czystej (filtrowanej) wody, którą przed użyciem (czy to do picia, czy do przygotowywania jedzenia) poddaj oddziaływaniu fal milimetrowych przez 10 min

 

Sposób przygotowania strukturyzowanej wody:

 

1) Wlej "czystą" wodę do szklanego naczynia (max. 5 l)

2) Przymocuj do naczynia (za pomocą gumki lub plastra papierowego) 2 promienniki

3) Włącz Aparat RGAmed

4) Wybierz Program 2

 

Po 10 min masz najlepszą wodę dla Swojego organizmu _ Wodę strukturalną z wymazaną negatywną pamięcią

 

 

Uwagi:

- zużyj wodę w ciągu 24 godzin

- nie zostawiaj wody w bliskim oddziaływaniu pól magnetycznych od urządzeń elektrycznych (telefon, komputer, kuchenka mikrofalowa itp)

 

Jak zamówić produkty RGA?

Kontakt

BIURO RGA POLSKA

Centrum Handlowe Twierdza
ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń